підтримати проєкт

Розрахунок та Підбір Підвищувального насоса

G : Витрата води
м³/год
H : Напір
м
Розрахунок та Підбір Підвищувального насоса

Підбір підвищувального насоса

Для підбору підвищувального насоса використовують графічну залежність напору від подачі (витрати води), яка є індивідуальною для кожної моделі і наводиться в каталогах виробників.

Методика підбору підвищувального насоса залежить від поставлених на нього завдань. Щоб підібрати підвищувальний насос - задають подачу і з осі абсцис проводять перпендикуляр на криву характеристики насоса, отримана робоча точка визначить напір при заданій подачі.

Циркуляційний насос підбирають, накладаючи на характеристику насоса гідравлічну характеристику циркуляційного кола, яка відображає залежність втрат напору від розрахункової витрати води. Робоча точка буде знаходитися в точці перетину характеристик насоса і циркуляційного кільця.

Якщо декілька моделей відповідають заданим параметрам, вибирають менш потужний насос, який працює в режимі з більшим ККД. Підбираючи центробежний насос для мережі зі змінною витратою води, краще віддати перевагу моделі з більш пологою напірною характеристикою та широким діапазоном подачі.

Шумові характеристики часто стають вирішальним фактором при виборі насосів для встановлення в житлових будинках. У таких випадках рекомендується обрати насос з електродвигуном меншої потужності та частотою обертання не більше 1500 обертів в хвилину.

Розрахунок підвищувального насоса

Розрахунок підвищувального насоса полягає у визначенні двох параметрів, необхідних для роботи системи - подачі та напору. Залежно від схеми встановлення, підхід до обчислення заданих параметрів повинен бути різним.

Розрахунок підвищувального насоса для системи водопостачання виконується за витратою води години максимального водоспоживання, а напір визначають різницею між заданим тиском на вході в систему водопостачання та тиском на вводі водопроводу.

Тиск на вводі в систему водопостачання дорівнює сумі надлишкового тиску у верхній водозабірній точці, висоти водяного стовпа від насоса до верхньої точки у метрах та втрат напору на ділянці від підвищувального насоса до верхньої точки. Надлишковий тиск в верхній водозабірній точці зазвичай приймають 5-10 м.

Розрахунок насоса живлення (підпитка) для системи опалення що підключені за незалежною схемою, виконують виходячи з максимально допустимого часу заповнення системи та її ємності. Час заповнення системи опалення зазвичай приймають біля 2 годин. Напір насоса живлення визначається різницею між тиском вимкнення насоса (система заповнена) та тиском в місці підключення живильної лінії.

Розрахунок циркуляційного насоса для системи опалення виконують, виходячи з теплового навантаження та розрахункового температурного графіка. Подача насоса пропорційна тепловому навантаженню та зворотньо пропорційна розрахунковій різниці температур у подаючому та зворотньому трубопроводі. Напір циркуляційного насоса визначається лише гідравлічним опором системи опалення, який повинен бути вказаний у проекті (зазвичай він коливається в діапазоні від 2 до 7м).

Кавітація

Кавітацією називають утворення в товщі рухомої рідини бульбашок пари при зниженні гідростатичного тиску та їх згортання в товщі, де гідростатичний тиск знову збільшується.

У центобіжних насосах кавітація утворюється на вхідному краї робочого колеса, в місці з максимальною швидкістю потоку та мінімальним гідростатичним тиском. Згортання бульбашки пари відбувається під час повної конденсації, при цьому в місці згортання тиск різко збільшується до сотень атмосфер. Якщо в момент згортання бульбашка знаходилася на поверхні робочого колеса або лопатки, то удар припадає на цю поверхню, що викликає ерозію металу. Поверхня металу, яка піддається кавітаційній ерозії, має вибитий характер.

Кавітація в насосі супроводжується різким шумом, тріском, вібрацією і, що особливо важливо, зниженням напору, потужності, подачі та ККД. Матеріалів, що мають абсолютну стійкість проти кавітаційного руйнування, не існує, тому робота насоса в кавітаційному режимі не допускається.

Мінімальний тиск на вході до центробіжного насоса називають кавітаційним запасом NPSH і вказується виробниками насосів у технічному описі.

питання : коментар : відгук

куди сповістити про відповідь. ніде не публікується

спільнота експертів

Збираємо спільноту експертів з проєктування, монтажу та обслуговування систем опалення, тепло та водопостачання в United States. Долучайся до спільноти і будеш отримувати на email запитти на виконання робіт в United States від наших відвідувачів.

проєктування
монтаж
обслуговування
опалення
водопостачання
кондиціонування
1 598 visitors yesterday
visitors per month
14 471 from United States
43 891 from all countries