підтримати проєкт

Розрахунок та Підбір Лічильника тепла

Tmax : Максимальна температура води
°C
G : Витрата води
м³/год

Розрахувати витрату за навантаженням

Розрахунок та Підбір — Лічильника тепла
Пояснення умовних графічних позначень на схемах

Підбір лічильників тепла

Підбір лічильника тепла здійснюється з урахуванням технічних умов теплопостачальної організації та вимог нормативних документів. Зазвичай, вимоги ставляться до:

 • схеми обліку
 • складу вузла обліку
 • похибки вимірювань
 • складу та глибини архіву
 • динамічного діапазону датчика витрати
 • наявності пристроїв зняття та передачі даних

Тільки сертифіковані лічильники теплової енергії, зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки, дозволяються для комерційних розрахунків. Заборонено використовувати датчики витрати, динамічний діапазон яких менше ніж 1:10, для комерційних розрахунків у складі лічильників теплової енергії.

Розрахунок лічильника тепла

Розрахунок лічильника тепла полягає у виборі типорозміру витратоміра. Багато людей помилково вважають, що діаметр витратоміра повинен відповідати діаметру труби, на якій він встановлений.

Діаметр витратоміра лічильника тепла треба обирати на основі його технічних характеристик.

 • Qmin - мінімальна витрата води, м³/год
 • Qt - перехідна витрата води, м³/год
 • Qn - номінальна витрата води, м³/год
 • Qmax - максимально допустимна витрата води, м³/год

Рекомендується підбирати витратоміри у слкаді лічильників тепла таким чином, щоб розрахункова витрата теплоносія потрапляла у діапазон від Qt до Qn, а для витратомірів другого класу точності (для яких значення Qt не вказано) - у діапазон витрат від Qmin до Qn.

При цьому слід враховувати можливість зменшення витрати теплоносія через лічильник тепла пов'язану з роботою регулюючої арматури, та можливість збільшення витрати теплоносія через теплолічильник, пов'язану з нестабільністю температурного та гідравлічного режиму теплової мережі. Нормативними документами рекомендується підбирати лічильник тепла з найближчим у більшу сторону значенням номінальної витрати Qn до розрахункової витрати теплоносія. Такий підхід до вибору лічильника тепла практично виключає можливість збільшення витрати теплоносія понад розрахункове значення, що доволі часто доводиться робити в реальних умовах теплопостачання.

Вищезазначений алгоритм виводить список лічильників тепла, які з заявленою точністю зможуть врахувати витрату теплоносія у півтора рази вище за розрахункову та у три рази менше від розрахункової.

Розрахунок витрати через лічильник тепла

Розрахунок витрати теплоносія виконується за наступною формулою:

G = (3.6 · Q)/(4,19 · (t1 - t2)), кг/год

де

 • Q - теплова потужність системи, Вт
 • t1 - температура теплоносія на вході в систему, °C
 • t2 - температура теплоносія на виході з системи, °C
 • 3,6 - коефіцієнт переведення з Вт в Дж
 • 4,19 - теплоємність води, кДж/(кг K)

Розрахунок лічильника тепла для системи опалення

Розрахунок витрати теплоносія для системи опалення виконується за наведеною вище формулою, при цьому в неї підставляються розрахункове теплове навантаження системи опалення та розрахунковий температурний .

Розрахункове теплове навантаження системи опалення, як правило, вказується в договорі у (Гкал/год) з теплопостачальною організацією, та відповідає тепловій потужності системи опалення при розрахунковій температурі зовнішнього повітря (для Києва -22°C).

Розрахунковий температурний режим вказується в тому ж договорі з теплопостачальною організацією та відповідає температурам теплоносія в подаючому та зворотньому трубопроводі при тій же розрахунковій температурі зовнішнього повітря. Найчастіше використовуються температурні графіки 150-70, 130-70, 110-70, 95-70 та 90-70, хоча можливі й інші параметри.

Розрахунок лічильника тепла для системи гарячого водопостачання

Закрита схема підігріву води (через теплообмінний апарат) лічильник тепла встановлюється в контурі води що гріє

Q - Теплове навантаження на систему гарячого водопостачання береться з договору на теплопостачання.

t1 - Приймається рівною мінімальній температурі теплоносія в подаючому трубопроводі і також вказана в договорі на теплопостачання. Зазвичай вона становить 70 або 65°C.

t2 - Температура теплоносія у зворотньому трубопроводі приймається рівною 30°C.


Закрита схема підігріву води (через теплообмінний апарат) лічильник тепла встановлений в контурі води що нагрівається

Q - Теплове навантаження на систему гарячого водопостачання береться з договору на теплопостачання.

t1 - Приймається рівною температурі нагрітої води на виході з теплообмінного апарату, зазвичай це 55°C.

t2 - Приймається рівною температурі води на вході в теплообмінний апарат у зимовий період, зазвичай приймають 5°C.


Розрахунок лічильника тепла для кількох систем

При встановленні одного лічильника тепла на кілька систем, витрату через нього розраховують сумму витрат теплоносія розрахованих для кожної системи окремо.

Витратомір вибирається таким чином, щоб він міг ураховувати як сумарний витрату води при одночасній роботі всіх систем, так і мінімальну витрату при роботі однієї з систем.

питання : коментар : відгук

куди сповістити про відповідь. ніде не публікується

спільнота експертів

Збираємо спільноту експертів з проєктування, монтажу та обслуговування систем опалення, тепло та водопостачання в United States. Долучайся до спільноти і будеш отримувати на email запитти на виконання робіт в United States від наших відвідувачів.

проєктування
монтаж
обслуговування
опалення
водопостачання
кондиціонування
1 598 visitors yesterday
visitors per month
14 471 from United States
43 891 from all countries