підтримати проєкт

Розрахунок та вибір Квартирного теплолічильника

T1/T2 : Температурний графік
°C
°C
Теплове навантаження
Вт

Якщо теплове навантаження невідоме

Розрахунок та вибір - Квартирного теплолічильника
Пояснення умовних графічних позначень на схемах

Підбір теплолічильника

Підбір теплолічильника для квартири здійснюється з урахуванням вимог теплопостачальної організації, викладених у технічних умовах та нормативних документах. Зазвичай, вимоги ставляться до:

 • похибки вимірювань
 • складу та глибини архіву
 • наявності пристроїв зняття та передачі даних

Для квартирного обліку споживання тепла допускається використовувати теплолічильники з датчиками витрати метрологічний клас яких не нижче третього.

При підборі теплолічильника слід звернути увагу на вибір типорозміру витратоміра, який визначається за витратою теплоносія через систему опалення квартири. Нерідко типорозмір квартирного теплолічильника менше діаметра труби на вводі в систему опалення квартири. Крім того при підборі квартирних теплолічильників слід обов'язково виконати гідравлічний розрахунок вузла обліку для перевірки його впливу на систему опалення.

Розрахунок теплолічильника

Розрахунок теплолічильника полягає в розрахунку витрати теплоносія через нього. Основні дані для розрахунку витрати через квартирний теплолічильника - це теплове навантаження та температурний режим системи опалення.

Розрахункове теплове навантаження системи опалення квартири, як правило, вказується в договорі (Гкал / год) з теплопостачальною організацією та відповідає тепловій потужності системи опалення при розрахунковій температурі зовнішнього повітря (для Києва -22 °С).

Розрахунковий температурний графік вказується в тому ж договорі з теплопостачальною організацією та відповідає температурам теплоносія в подаючому та зворотньому трубопроводах, при тій же розрахунковій температурі зовнішнього повітря. Найчастіше використовується температурний графік 90-70 - але можливі й інші графіки 110-70, 95-70 та 80-60.

Ймовірно, ви не знайдете даних про теплове навантаження або температурний графік. У цьому випадку ви можете скористатися приблизним розрахунком теплового навантаження в залежності від опалювальної площі своєї квартири.

Розрахунок витрати теплоносія здійснюється за наступною формулою:

G = (3,6 * Q)/(4,19 * (t1 - t2)), кг/год

де

 • Q - теплова потужність системи, Вт.
 • t1 - температура теплоносія на вході до системи, °C.
 • t2 - температура теплоносія на виході з системи, °C.
 • 3,6 - коефіцієнт переведення з Вт в Дж.
 • 4,19 - теплоємність води кДж/(кг K).

Діаметр витратоміра теплолічильника має бути вибраний з урахуванням його технічних характеристик.

 • Qmin (Qi) - мінімальна витрата, м³/год
 • Qn (Qp) - номінальна витрата, м³/год
 • Qmax (Qs) - максимально допустима витрата, м³/год

0 – Qmin – похибка не нормується – допускається тривала робота.

Qmin - Qn – похибка не більше 5% - допускається тривала робота.

Qn - Qmax – похибка не більше 5% - допускається робота не більше 1 години на добу.

Рекомендується підбирати витрамтомір для квартирних теплолічильників таким чином, щоб розрахункова витрата потрапляла в діапазон від Qmin до Qn.

При цьому слід враховувати можливість зменшення витрати теплоносія через теплолічильник, пов'язану з роботою радіаторних термостатичних клапанів, та можливість збільшення витрати через лічильник тепла, пов'язану з нестабільністю температурного та гідравлічного режиму будинкової системи опалення.

Вищезазначений алгоритм виводить список квартирних теплолічильників, які зможуть врахувати витрату теплоносія що вдвічі перевищує розрахункову і в п'ять разів меншу за неї.

питання : коментар : відгук

куди сповістити про відповідь. ніде не публікується

спільнота експертів

Збираємо спільноту експертів з проєктування, монтажу та обслуговування систем опалення, тепло та водопостачання в United States. Долучайся до спільноти і будеш отримувати на email запитти на виконання робіт в United States від наших відвідувачів.

проєктування
монтаж
обслуговування
опалення
водопостачання
кондиціонування
1 598 visitors yesterday
visitors per month
14 471 from United States
43 891 from all countries