Розрахунок діаметра труби

Витрата води
м³/г

Розрахунок діаметра труби виконують на підставі двох критеріїв - допустима швидкість потоку та допустимі втрати тиску на одному метрі труби.

Критерій підбору діаметра труб за допустимими втратами тиску є економічним і полягають у визначенні балансу між капітальними та експлуатаційними витратами. Збільшення діаметра труби спричиняє зростання її вартості, а для прокачування води через трубу меншого діаметра необхідно витратити більше енергії на живлення насоса.

Для техніко-економічного обґрунтування вибору діаметра труби – будують графік залежності капітальних та експлуатаційних витрат від діаметра трубопроводу. Оптимальний діаметр труби визначають на точці перетину кривої капітальних та кривої експлуатаційних витрат.

Обмеження швидкості потоку в трубах викликано гігієнічними нормами допустимого рівня еквівалентного шуму дБ. Максимально допустимі швидкості води в трубопроводах системи опалення залежать від діаметра труб і коливаються в діапазоні від 0.8 до 1.5 м/c, а трубопроводах системи водопостачання обмежені значенням 3 м/c.

Наведена вище програма розрахує необхідний діаметр труби, питомі втрати тиску на якій не перевищуватимуть 100 Па/м.

постачальники
реклама на сайті
206 visitors yesterday
visitors per month
3 193 from United States
21 509 from all countries

автор і розробник

Андрій Сластін

про сайт

додати свою компанію до каталогу